What do you want to do ?
New mail


CORONA AFLYSNING

Kulturens bestyrelse har besluttet at aflyse årets repræsentantskabsmøde den 8. oktober og det ligeledes berammede formandsmøde den 13. november samt endelig nytårsmødet i 2021.

Aflysningerne besluttes pga. den meget usikre situation omkring Coronasmitten. Bestyrelsen ønsker at leve op til ansvaret/henstillingerne om at undgå unødig smittefare.

Repræsentantskabsmødet forventes herefter afholdt i april 2021, og bestyrelsen fortsætter så uændret indtil da.

Bestyrelsen håber på bred forståelse for beslutningen.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Nu genåbner endnu mere idræt og foreningsliv i Gladsaxe

Fase 3 af genåbningen af Danmark betyder også, at foreningslivet kan genåbne – under skyldig hensyntagen til en række nye coronaforholdsregler.


Kære kulturelle foreninger i Gladsaxe Kommune

Kære alle,

Som en del af fase 3 i genåbningen af Danmark åbnes der nu for indendørs idræts- og foreningsliv og alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter i Gladsaxe Kommune.

Genåbning af Idrætsanlæggene i Gladsaxe herunder Gladsaxe- og Bagsværd svømmehal

For alle indendørs idrætsaktiviteter, der finder sted i haller og lokaler, som hører under Idrætsanlæggene i Gladsaxe, vil der allerede fra i dag, kl. 15, være mulighed for at genoptage indendørs idrætsaktiviteter. Omkring Gladsaxe – og Bagsværd Svømmehal, så vil der fra i morgen, torsdag 11. juni, igen være mulighed for at foreninger og borgere kan komme i vandet.

Genåbning af Telefonfabrikken, skoler og foreningers egne huse/lokaler

Telefonfabrikken, er siden i mandags åbent for alle foreninger og borgere (se retningslinjerne længere nede på siden fra Telefonfabrikken). For foreninger er det også muligt at bruge egne lokaler ligesom skolerne nu er åbne. For brug af bookede lokaler på skolerne kontakter Gladsaxe Kommune og FIG efterfølgende jer for at høre om jeres behov for brug af gymnastiksale og boldhaller. Efterfølgende vil Gladsaxe Kommune undersøge muligheden for at imødekomme ønskerne. I skal derfor påregne lidt tid, fra I er blevet kontaktet, til at Gladsaxe Kommune kan bekræfte om I kan få imødekommet jeres ønske.

Booking og brug af lokalebookingsystemet

Hvis du skal bruge lokaler på skoler eller kulturhuse så send en mail til lokaler@gladsaxe.dk, der hurtigst muligt håndterer jeres forespørgsel. Booking af faciliteter på Idrætsanlægget i Gladsaxe, sker gennem gladsaxe.dk/booking.

Retningslinjer for genåbning

Med udgangspunkt i retningslinjerne fra Kulturministeriet har Gladsaxe Kommune udarbejdet vedlagte retningslinjer for genåbningen. Som det fremgår så er det vigtigt at I ikke deltager såfremt I er syge. Ligeledes har I foreningens bestyrelse ansvaret for, at medlemmerne overholder - og aktiviteten kan gennemføres indenfor - retningslinjerne fra Kulturministeriet, Sundhedsstyrelsen og de respektive specialforbund/organisationer.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Afdelingsleder
Kultur, Fritid og Unge
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Telefon: 39 57 53 42
Mobil: 21 32 77 04
Mail: sornab@gladsaxe.dk

Du kan herunder downloade PDF-dokumenter med de seneste og opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, Gladsaxe Kommune og Telefonfabrikken.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

KUM Indendørs idræt og foreninger - 7. juni 2020 - fælles retningslinjer

Download, læs og print Kulturministeriets nye notat (7/6-2020) om coronaretningslinjer for genåbning af klubber. Benyt dem til at udarbejde din klubs egne retningslinjer for medlemmer og frivillige.

Gladsaxe Kommunes nye retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

Download Gladsaxe Kommunes nye retningslinjer (10/6-2020) for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter - herunder tankesportsaktiviteter.

Retningslinjer for Telefonfabrikken

Download Telefonfabrikkens leder Betina Louise Kimergårds retningslinjer (10/6-2020) for genåbningen af Telefonfabrikken og dens lokaler og aktiviteter.

Nyt fra Kulturen i Gladsaxe

1) Initiativmidler 2019/20 – kr. 116.290.

a) Gladsaxe Spillemandslaugs arrangement i samarbejde med Gladsaxe Tangoforening.

Kom og lær at danse Tango planlagt til den 21/3-20. Foreløbig udsat til den 19/9-20 – Budget kr. 35.000.

b) Glad Dans, Gladsaxe Tangoforening og Dansefabrikkens planlagte Byrådet danser.

Var oprindelig planlagt til den 26/4. Foreløbig udsat til søndag den 13/9-2020 – Budget kr. 48.000. 

c) Alsang arrangeret af Kulturen, Ældresagen, Gladsaxe Folkekor samt Gladsaxe Kommune.

  • oprindelig planlagt til den 4/5. Foreløbig udsat på ubestemt tid – Budget kr. 25.000.
  • Budgetterede, men endnu ikke gennemførte arrangementer – beløbet ført videre – Budget kr. 108.000. (revision konstateret, at beløbet er til stede på Kulturens bankkonto).

d) Kulturen i Gladsaxe afholdt torsdag den 23/1 Nytårskur.

Borgmester, forvaltningsfolk samt kulturhusleder og foreningsfolk var indbudt. Der deltog tillige repræsentanter fra de 3 arrangementer for at fortælle om planlægningen. Mødet afholdt   Udgift  kr. 6.000.

Total budgetteret + afholdt udgift kr. 114.000.

2) Kursuspulje 2020 – kr. 37.000

  • Den årlige Kulturbus-studiebustur i august er udsat på ubestemt tid - Budget kr. 17.000.
  • Forårets Formandsinitiativmøde planlagt i maj 2020 udsat på ubestemt tid - Budget kr. 10.000.
  • Efterårets Formandsinitiativmøde planlagt 13/11-2020 er pt. ikke aflyst - Budget kr. 10.000.

3) Repræsentantskabsmøde planlagt og tilrettelagt den 3. april endnu ikke afholdt.

  • Forventes afholdt, når der igen åbnes for mødeaktiviteter på Telefonvej 8, Gladsaxe Kulturhus – TELEFONFABRIKKEN. Dato og tidspunkt vil blive meldt ud til den tid.                                   

Kulturens bestyrelse er forhåbningsfulde og håber at kunne gennemføre alle de planlagte arrangementer, når tiderne bliver normale, og der igen åbnes op for det for os alle nødvendige foreningsliv.

Vi ønsker alle en god sommer og pas godt på Jer selv – husk at overholde de pålagte regler.

Mange hilsner

Kulturen i Gladsaxe
På bestyrelsens vegne
Edel Trolle, kasserer

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

Repræsentantskabsmødet den 3. april udskydes


På grund af regeringens indgreb for at begrænse smitten med coronavirus har Kulturens bestyrelse besluttet at udskyde repræsentantskabsmødet, der skulle have fundet sted fredag den 3. april. Vi må alle passe på ikke at blive smittet eller selv at smitte andre. 

Mange andre klubsteder og foreninger i kommunen har allerede lukket ned for aktiviteterne. 

Kulturens bestyrelse vender tilbage med en ny dato for repræsentantskabsmødet engang i fremtiden, når krisen lysner. 

Med venlig hilsen

Kulturen i Gladsaxes bestyrelse

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

"Gladsaxe Loves Culture" fandt sted i Søborg den første lørdag i juni 2019. Foto: Kim Malmqvist.

Her er det Serafina Berger, der viser frem ved "Gladsaxe Loves Culture", der fandt sted lørdag den 1. juni 2019. Foto: Kim Malmqvist.

"Gladsaxe Loves Culture" er farvestrålende og med musik og sang. Foto: Kim Malmqvist.

Flere etniske foreninger deltog i "Gladsaxe Loves Culture". Foto: Kim Malmqvist.

De unge fik lejlighed til at synge ved "Gladsaxe Loves Culture". Foto: Kim Malmqvist.

Der er igen i år Gladsaxedag den 24. august: På Søborg Bridgeklubs stand tager fire personer et slag bridge. Foto: Kaj Bonne.

Maskotten for ishockey VM dukkede også op på Gladsaxedagen. Foto: Kim Malmqvist.

"Kulturen i Gladsaxe" var også til stede. Foto: Kim Malmqvist.

Afghansk Kulturforening var med på sidste års Gladsaxedag. Foto: Kim Malmqvist.

Børn på violin ved sidste års Gladsaxedag. Foto: Kim Malmqvist.

Kulturen i Gladsaxe er stedet hvor du finder din lokale forening

På Kulturens hjemmeside er samlet oplysninger om de kulturelle foreninger i Gladsaxe Kommune og om "Kulturen i Gladsaxe", der er en paraplyorganisation for foreningerne i kommunen.

Ingen andre steder finder du så mange oplysninger om foreninger i Gladsaxe Kommune. Her er det hele samlet med det formål at bidrage til, at borgerne i kommunen hurtigt og nemt kan søge oplysninger om det kulturelle foreningsliv. 

Ved du ikke hvilke foreninger, der findes for dig?

Du kan læse om, hvilke foreninger der findes i Gladsaxe Kommune her.

Kulturen i Gladsaxe har også sine egne arrangementer. Læs om dem her.

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail

11 fik diplom for at have gennemført Gladsaxe Lederakademi i 2018. Foto: Kaj Bonne.

 

 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail
 
What do you want to do ?
New mail