Genåbning af Kulturen i Gladsaxe

Fase 2 af genåbningen af Danmark betyder også, at foreningslivet kan åbne – under skyldig hensyntagen til coronareglerne.


Kære kulturelle foreninger i Gladsaxe Kommune

Fase 2 for genåbningen af Danmark indbefatter nu også mulighed for at genstarte aktiviteter i kulturelle foreninger, dog efter særlige retningslinjer for at hindre smittespredning.

Af notatet fra Kulturministeriet, som du kan downloade i PDF-formet herunder, fremgår det, at der kan åbnes fra 27. maj. Men er I i kommunale lokaler, skal vi sikre adgang, rengøring og lignende, så der bliver først åbnet i de kommende uger.

Her følger de nærmere retningslinjer fra henholdsvis Kulturministeriet og Gladsaxe Kommune.

Retningslinjer for genåbning af foreningsliv og andre folkeoplysende og kulturelle aktiviteter – indendørs (udvidet fase 2)

Download, læs og print Kulturministeriets notat om retningslinjer for åbning af klubber. Din klubs bestyrelse kan benytte dem til at udarbejde sine egne retningslinjer for medlemmer og frivillige.

Gladsaxe Kommunes retningslinjer for genåbning af foreninger

Download, læs og print kommunens retningslinjer om bestyrelsens ansvar, antal gæster i forhold til lokalestørrelse, forholdsregler m.m.

Nyt fra Kulturen i Gladsaxe

1) Initiativmidler 2019/20 – kr. 116.290.

a) Gladsaxe Spillemandslaugs arrangement i samarbejde med Gladsaxe Tangoforening.

Kom og lær at danse Tango planlagt til den 21/3-20. Foreløbig udsat til den 19/9-20 – Budget kr. 35.000.

b) Glad Dans, Gladsaxe Tangoforening og Dansefabrikkens planlagte Byrådet danser.

Var oprindelig planlagt til den 26/4. Foreløbig udsat til søndag den 13/9-2020 – Budget kr. 48.000. 

c) Alsang arrangeret af Kulturen, Ældresagen, Gladsaxe Folkekor samt Gladsaxe Kommune.

  • oprindelig planlagt til den 4/5. Foreløbig udsat på ubestemt tid – Budget kr. 25.000.
  • Budgetterede, men endnu ikke gennemførte arrangementer – beløbet ført videre – Budget kr. 108.000. (revision konstateret, at beløbet er til stede på Kulturens bankkonto).

d) Kulturen i Gladsaxe afholdt torsdag den 23/1 Nytårskur.

Borgmester, forvaltningsfolk samt kulturhusleder og foreningsfolk var indbudt. Der deltog tillige repræsentanter fra de 3 arrangementer for at fortælle om planlægningen. Mødet afholdt   Udgift  kr. 6.000.

Total budgetteret + afholdt udgift kr. 114.000.

2) Kursuspulje 2020 – kr. 37.000

  • Den årlige Kulturbus-studiebustur i august er udsat på ubestemt tid - Budget kr. 17.000.
  • Forårets Formandsinitiativmøde planlagt i maj 2020 udsat på ubestemt tid - Budget kr. 10.000.
  • Efterårets Formandsinitiativmøde planlagt 13/11-2020 er pt. ikke aflyst - Budget kr. 10.000.

3) Repræsentantskabsmøde planlagt og tilrettelagt den 3. april endnu ikke afholdt.

  • Forventes afholdt, når der igen åbnes for mødeaktiviteter på Telefonvej 8, Gladsaxe Kulturhus – TELEFONFABRIKKEN. Dato og tidspunkt vil blive meldt ud til den tid.                                   

Kulturens bestyrelse er forhåbningsfulde og håber at kunne gennemføre alle de planlagte arrangementer, når tiderne bliver normale, og der igen åbnes op for det for os alle nødvendige foreningsliv.

Vi ønsker alle en god sommer og pas godt på Jer selv – husk at overholde de pålagte regler.

Mange hilsner

Kulturen i Gladsaxe
På bestyrelsens vegne
Edel Trolle, kasserer

Repræsentantskabsmødet den 3. april udskydes


På grund af regeringens indgreb for at begrænse smitten med coronavirus har Kulturens bestyrelse besluttet at udskyde repræsentantskabsmødet, der skulle have fundet sted fredag den 3. april. Vi må alle passe på ikke at blive smittet eller selv at smitte andre. 

Mange andre klubsteder og foreninger i kommunen har allerede lukket ned for aktiviteterne. 

Kulturens bestyrelse vender tilbage med en ny dato for repræsentantskabsmødet engang i fremtiden, når krisen lysner. 

Med venlig hilsen

Kulturen i Gladsaxes bestyrelse

"Gladsaxe Loves Culture" fandt sted i Søborg den første lørdag i juni 2019. Foto: Kim Malmqvist.

Her er det Serafina Berger, der viser frem ved "Gladsaxe Loves Culture", der fandt sted lørdag den 1. juni 2019. Foto: Kim Malmqvist.

"Gladsaxe Loves Culture" er farvestrålende og med musik og sang. Foto: Kim Malmqvist.

Flere etniske foreninger deltog i "Gladsaxe Loves Culture". Foto: Kim Malmqvist.

De unge fik lejlighed til at synge ved "Gladsaxe Loves Culture". Foto: Kim Malmqvist.

Der er igen i år Gladsaxedag den 24. august: På Søborg Bridgeklubs stand tager fire personer et slag bridge. Foto: Kaj Bonne.

Maskotten for ishockey VM dukkede også op på Gladsaxedagen. Foto: Kim Malmqvist.

"Kulturen i Gladsaxe" var også til stede. Foto: Kim Malmqvist.

Afghansk Kulturforening var med på sidste års Gladsaxedag. Foto: Kim Malmqvist.

Børn på violin ved sidste års Gladsaxedag. Foto: Kim Malmqvist.

Kulturen i Gladsaxe er stedet hvor du finder din lokale forening

På Kulturens hjemmeside er samlet oplysninger om de kulturelle foreninger i Gladsaxe Kommune og om "Kulturen i Gladsaxe", der er en paraplyorganisation for foreningerne i kommunen.

Ingen andre steder finder du så mange oplysninger om foreninger i Gladsaxe Kommune. Her er det hele samlet med det formål at bidrage til, at borgerne i kommunen hurtigt og nemt kan søge oplysninger om det kulturelle foreningsliv. 

Ved du ikke hvilke foreninger, der findes for dig?

Du kan læse om, hvilke foreninger der findes i Gladsaxe Kommune her.

Kulturen i Gladsaxe har også sine egne arrangementer. Læs om dem her.Bliv uddannet som leder for frivillige i Lederakademiet 2019/2020

11 fik diplom for at have gennemført Gladsaxe Lederakademi i 2018. Foto: Kaj Bonne.


Lederakademiet er for dig der ønsker viden, flere redskaber, nye perspektiver og gerne vil inspireres af kompetente oplægsholdere og topmotiverede kollegaer fra idrætten, kulturen og spejderne i Gladsaxe.

Lederakademiet kan både være for dig, der allerede har lederopgaver og for dig, der overvejer at påtage dig lederopgaver. Undervejs skal vi bl.a. arbejde med projektledelse. Så overvej allerede nu en projektidé, du vil arbejde med. Den skal være foreningsrelateret.

Akademiet er finansieret af Gladsaxe Kommune og er udformet i et samarbejde mellem idrætten, kulturen og spejderne i Gladsaxe, hvorfor akademiet har et helt særligt tværfagligt perspektiv.

Ansøgningsfristen er senest fredag den 23. august 2019.

Læs mere her.