Repræsentantskabsmødet


"Kulturen i Gladsaxe" afholder årligt et repræsentantskabsmøde, hvor repræsentanter fra de tilknyttede foreninger har mulighed for at høre formandens og kassererens beretninger, vælge en ny bestyrelse og stemme om forslag.

I 2014 fandt repræsentantskabsmødet sted den 4. april. Du kan læse referatet af mødet her.

I 2015 fandt repræsentantskabsmødet sted den 17. april. Du kan læse referatet af mødet her

I 2016 var der repræsentantskabsmøde den 1. april. Læs referatet derfra her

I 2017 afholdtes repræsentantskabsmødet den 6. april. Læs referatet derfra her

I 2018 var der repræsentantskabsmøde den 5. april. Læs referatet derfra her.

I 2019 var der repræsentantskabsmøde den 5. april. Læs referatet derfra her.