Repræsentantskabsmødet

"Kulturen i Gladsaxe" afholder årligt et repræsentantskabsmøde, hvor repræsentanter fra de tilknyttede foreninger har mulighed for at høre formandens og kassererens beretninger, vælge en ny bestyrelse og stemme om forslag.

Der er repræsentantskabsmøde fredag den 1. april 2016 kl. 19.00 i Telefonfabrikken. Mødeindkaldelse med dagsorden er udsendt.

I 2014 fandt repræsentantskabsmødet sted den 4. april. Du kan læse referatet af mødet her.

I 2015 fandt repræsentantskabsmødet sted den 17. april. Du kan læse referatet af mødet her

I 2016 var der repræsentantskabsmøde den 1. april. Læs referatet derfra her

Du kan også højre-klikke på ovenstående link og vælge Gem destination/link som i den fremdukkende menu for at gemme bladet på din harddisk.