Kulturens arrangementer

Formandsmøde / Debatmøde fredag den 26. oktober 2018

Lene Finnemann

Drop Inn, Telefonvej 8, Gladsaxe Kulturhus – Kl. 18.30 – 22.00
Ved debatmødet efter Lene Finnemanns indlæg er Ole Kjær, Gladsaxe Jazzklub, ordstyrer.

Lene Finnemann kommer:

Tema: Kommunikation Kommunikér med hjerne og hjerte

Sådan baner du vejen for god kommunikation med medlemmer og foreningsfæller.

Lange, fine mails til de andre i bestyrelsen. Opslag på foreningens facebook med brede smiley’er. En masse nyttig information til hjemmesiden. Og måske også pressemeddelelser til lokalavisen.

Foreningsledere bruger meget tid og energi på at formidle og informere både internt og eksternt. Og alligevel sker det tit, at folk slet ikke reagerer - eller måske ligefrem bliver sure.

Kan du genkende dét? Så er dette oplæg noget for dig. Det handler om, hvad du konkret kan gøre for at nå dine medlemmer, foreningsfæller og andre målgrupper med klare og effektive budskaber i den daglige kommunikation. Blandt andet skal vi tale om at vælge sine kanaler med omhu og om at sætte sig i modtagerens sted. Vi ser også på, hvordan du kan undgå at optrappe konflikter på fx mail og facebook.

Oplægget tager afsæt i eksempler og indeholder inspiration og konkrete værktøjer.

----------------------------

Om Lene Finnemann.

Selvstændig kommunikationsrådgiver og journalist med 20 års erfaring inden for skriftlig formidling, strategisk kommunikation og journalistik. Tidligere ansat i bl.a. Furesø Kommune, Falck, Forbrugerstyrelsen og kommunikationsbureauet Jøp, Ove & Myrthu Jeg arbejder både for private og offentlige virksomheder og organisationer. I øjeblikket er Region Hovedstaden, Delebilsfonden LetsGo, Lejre Kommune, Metropol og Gladsaxevirksomheden inforevision a/s blandt mine kunder.

Vi håber, at mange af vore medlemsforeninger vil være repræsenteret. Tilmelding til Kulturen er nødvendig af hensyn til traktement.

Med venlig hilsen

Kulturen i Gladsaxe