Kulturens nye Bestyrelse pr. november 2021

Det er med stort stolthed, at vi her kan præsentere den nye Bestyrelse i Kulturen Gladsaxe pr. november 2021.

I kommer til at høre meget mere fra os, nu skal vi lige lære alt at kende og så går vi i gang.

Vi glæder os til at møde jer.

Foto: fra venstre er Per Seier, kasserer. Arne Fogt, sekretær. Ina Willumsen, næstformand. Helene Nejst, formand. Susanne Lørup, Bestyrelsesmedlem.

Nedlukning af dele af Telefonfabrikken - Gladsaxe Kulturhus - fra 30. november 2020

Telefonfabrikken er ramt af skimmelsvamp.

Telefonfabrikkens leder Betina Louise Kimergård har denne meddelelse til foreninger og brugere af huset.

Kære foreninger, grupper og private aktører i Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus

Tak for de små korte snakke, jeg har haft med flere af jer i dag.

Som jeg fortalte jer, har vi desværre haft en vandskade i bygningen, der har afledt skimmelsvamp i høj eller meget høj grad i flere af vores lokaler. Det betyder, at vi fra på mandag den 30.11 ikke kan have aktiviteter i store dele af kulturhuset. Se vedlagte brev fra Vicedirektøren for Børne- og Kulturforvaltningen, Ingelise Damm (download det længere ned på siden).

Det er vigtigt for mig at sige, at I er meget velkommen til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål til situationen.

Måske kan du også få svar på nogle af dine spørgsmål her:

Hvor skal jeg så lave mine aktiviteter?

Vi arbejder i øjeblikket tæt sammen med lokalebooking og Børne- og kulturforvaltningen om at lave en genhusningsplan for jeres aktiviteter. Vi kontakter jer snarest mulig i den forbindelse.

Virker min nøglebrik til Telefonfabrikken stadig på mandag den 30.11?

Nej, din nøglebrik vil blive deaktiveret og du skal kontakte personalet i Telefonfabrikken, hvis du har brug for at hente dine ting i kulturhuset.

Skal jeg have hentet alle mine ting på inden mandag den 30.11?

Nej, du kan sagtens hente dine ting efter den 30.11 ved at lave en aftale med Telefonfabrikkens personale.

Kan jeg booke Drop Inn til mine aktiviteter?

Nej, du kan ikke afvikle dine aktiviteter i Drop Inn.

Hvornår kan jeg booke lokaler i Telefonfabrikken igen?

Vi kender ikke tidshorisonten for renoveringsarbejdet af bygningen. Men vi forventer det kan tage 1 års tid. I får en mail fra lokalebookingen, når kulturhuset igen er åbent for booking. 

Hvem skal jeg snakke med, hvis jeg er bekymret for mit helbred?

Sundhedsmyndighederne anbefaler at du tager kontakt til egen læge, hvis du er bekymret for at dit helbred er blevet påvirket af skimmelsvamp.

Kan jeg stadig snakke med Telefonfabrikkens personale? Og kan jeg stadig finde dem i deres kontor?

Ja, vi er stadig på vores telefoner og mails. Og nej, vi forlader også vores kontor på mandag.

Husk: at Telefonfabrikkens personale stadig er på arbejde. Vi er her for at hjælpe jer med svar på denne specifikke situation og til at sparre med om (eksisterende/nye) kulturprojekter.

Mange hilsner

Betina Louise Kimergård

Leder
Telefonfabrikken – Gladsaxe Kulturhus
Telefonvej 8
2860 Søborg

Tlf. 61658454
belok (at) gladsaxe.dk

Infobrev om nedlukning af Telefonfabrikken

Download og se dette brev fra vicedirektøren for Børne- og Kulturforvaltningen, Ingelise Damm, om nedlukningen af Telefonfabrikken pga. skimmelsvamp.

Corona: Borgmesterens appel til foreninger og borgere

Gladsaxe Kommunes borgmester Trine Græse har to videobudskaber til foreningerne i Gladsaxe Kommune. Klik på de to videolinks længere nede i teksten for at se dem.


Børne- og Kulturdirektøren
Gladsaxe Kommune
Rådhus Alle 7, 2860 Søborg
Telefon: 39 57 53 00
Mail: bkf@gladsaxe.dk

Dato: 16-11-2020
J. nr. 20-1-29.08.12-A21

Kære alle foreninger i Gladsaxe Kommune

I lyset af, at vi i øjeblikket oplever en meget stor smittespredning i vestegnskommunerne, har Regeringen nedsat ”Taskforce Vestegnen”, som bl.a. skal se på yderligere tiltag og restriktioner, fx for foreningslivet. Samtidig oplever vi, at vores børn og unge, som holdes adskilt i skoletiden, bliver smittet i foreningslivet og herefter smitter deres klassekammerater i skolerne. Derfor sender vores borgmester Trine Græse denne appel til alle jer i foreningerne i håb om, at vi sammen kan få inddæmmet smitten mest muligt og derved sikre, at foreningerne ikke bliver lukket ned, som det skete i foråret.

Du kan se videohilsenen fra Trine Græse her.
(https://dreambroker.com/channel/70qn3r3p/klxnb966)

For at bakke indsatsen op i foreningerne sender Trine Græse denne hilsen til Gladsaxes borgere, herunder medlemmer og forældre til medlemmer af foreningslivet. Vi håber, at I vil lægge videoen på jeres hjemmeside og dele den via mail til medlemmer og sociale medier.

Her har du linket, som du gerne må sprede så bredt ud som muligt.
(https://dreambroker.com/channel/70qn3r3p/xdsizcvx)

Vi håber, at disse videoer og budskaberne i dem kan hjælpe til, at vi alle gør en fælles indsats for at få smittetallet ned i Gladsaxe, så vi fortsat kan leve et liv med så få restriktioner som muligt.

Tak for jeres store indsats.

Venlig hilsen

Thomas Berlin Hovmand

PS: Læs fakta om smittede og nære kontakter herunder.

 

Fakta om smittede og nære kontakter i foreningslivet

Vi har derfor brug for jeres hjælp til at holde jeres medlemmer hjemme, når de eller I får besked om, at de har været i nær kontakt med en smittet i familien, blandt venner, i fritidslivet eller i andre sammenhænge.  

Der er mange spørgsmål og dilemmaer i forhold til korrekt håndtering af smittede og nære kontakter. Derfor er det vigtigt, at I som forening er meget tydelige i forhold til retningslinjerne, når I har fået melding om smittede eller personer, der har været i nær kontakt med smittede med coronavirus. 

Hvis et medlem bliver smittet eller har været i nær kontakt med en smittet

 • Så må personen ikke deltage i foreningsaktiviteter eller gå i skole.
 • Personen skal blive hjemme fra foreningens aktiviteter, indtil hans eller hendes første test er negativ.
 • I skal hjælpe med at identificere og kontakte andre, der kan have været i nær kontakt med den smittede og derfor skal være hjemme i isolation. Se forslag til brev på sidste side til medlemmer, hvis I får smitte indenfor i foreningen.

Hvad er nær kontakt med en smittet?

 • Du bor sammen med en smittet person.
 • Du har været tæt på en smittet person i perioden fra 48 timer før personens symptomer startede og indtil 48 timer efter, at personens symptomer er ophørt.
 • Du har været tæt ”ansigt til ansigt” kontakt, hvis du har være inden for 1 meters afstand af personen i mere end 15 minutter.
 • Du har fået at vide fra skole, arbejdsplads, eller andre, at du har været i nær kontakt med en smittet. Fx en person, du har krammet eller på anden måde været i direkte fysisk kontakt med. Læs om at være ”nær kontakt” i Sundhedsstyrelsens pjece her:
  www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-tilperson-med-ny-coronavirus

Du skal testes to gange, hvis du har været i nær kontakt til en smittet

 • Når du har været i tæt kontakt til en smittet, skal du blive hjemme og først få taget testen på 4. dagen efter kontakten. Er den testen negativ, må du vende tilbage, men du skal stadig havde taget en test på 6. dagen. Er den også negativ, så skal du ikke testes igen. Er testen positiv på 4. dagen, skal du blive hjemme til 48 timer efter, dine symptomer er ophørt, eller hvis man er symptomfri til 7 dage efter testen.   

Selvisolation

 • Det er meget vigtigt, at jeres medlem, der kan have været udsat for COVID-19 smitte, isolerer sig derhjemme. Det betyder, at man skal blive hjemme og undgå nær kontakt til resten af familien, blive på eget værelse hvis muligt, og hvis det ikke er muligt, skal der tørres af på de steder, hvor den smittede har rørt – babyservietter kan bruges eller vand og sæbe – ikke håndsprit, da der kan være stoffer i, som ødelægger overflader. Aftørring gælder også ved hvert toiletbesøg.
 • Selvisolation betyder også, at man ikke må komme ud og lege med venner.  

Hvornår kan jeres medlem deltage i foreningen igen?

 • Hvis det første testresultat er negativt, kan jeres medlem deltage i foreningsaktivitet igen derefter. Jeres medlem skal stadig testes i alt to gange. Næste gang skal være tidligst to dage efter første test. 

Information til jeres medlemmer

 • Send besked til nære kontakter ved smitte, se forslag til tekst på næste side.
 • Læg denne information på jeres hjemmeside eller i nyhedsbrev til medlemmer.


Forslag til brev til medlemmer, hvis I får smitte indenfor i foreningen:

Kære xx

Vi har modtaget besked om, at en person med tilknytning til foreningen er testet positiv for COVID-19. Den smittede har været med i foreningens aktivitet samtidig med dig. Derfor kan du have været udsat for COVID-19-smitte. 

Vi har set på hvilke medlemmer, der kan have været i nær kontakt med den smittede, og som vi derfor anbefaler bliver testet. Du er vurderet til at være en af dem, der har været i nær kontakt og derfor kan have været udsat for smitte. Derfor skal du blive hjemme, indtil du er testet negativ. Det er vigtigt at understrege, at det ikke er sikkert, at de, der vurderes at være nære kontakter, er smittede. Men det er vigtigt, at du lader dig teste.

Selvisolation

Det er meget vigtigt, at personer, der kan have været udsat for COVID-19-smitte, med det samme isolerer sig hjemme og undgår kontakt til resten af familien. Det er også vigtigt, personer, der kan være smittet, enten har et særskilt toilet, eller at toilet, vandhane mm. tørres af babyservietter eller vand og sæbe efter brug. 

Resten af husstanden kan stadig gå i skole eller på arbejde. Det er kun, hvis andre i husstanden får symptomer på smitte, at de også skal blive hjemme. Vi håber selvfølgelig at undgå den situation, og det kan isolation hjælpe til med. 

Hvornår kan du komme tilbage i foreningen?

Hvis det første testresultat er negativt, kan du komme tilbage derefter. Men du skal stadig testes to gange for at sikre, at du ikke er smittet. Anden test skal være tidligst to dage efter første test. Er testen fortsat negativ er alt godt. Er testen positiv og har du symptomer, skal du blive hjemme til 48 timer efter symptomerne er ophørt. Hvis du er testet positiv, men er symptomfri, skal du blive hjemme, indtil du har været symptomfri i 7 dage efter testen.

Du kan bestille tid til test på www.coronaprover.dk.   

Læs om at være ”nær kontakt” i Sundhedsstyrelsens pjece her:

www.sst.dk/da/udgivelser/2020/til-dig-der-er-naer-kontakt-til-person-med-nycoronavirus

Med venlig hilsen

Bestyrelsen

Følgebrev fra børne- og kulturdirektør med link til borgmestertale - til foreninger

Download det originale brev på 4 sider med ovenstående tekst og links. Så kan du printe det eller sende det videre til din forenings bestyrelse og medlemmer.


CORONA AFLYSNING

Kulturens bestyrelse har besluttet at aflyse årets repræsentantskabsmøde den 8. oktober og det ligeledes berammede formandsmøde den 13. november samt endelig nytårsmødet i 2021.

Aflysningerne besluttes pga. den meget usikre situation omkring Coronasmitten. Bestyrelsen ønsker at leve op til ansvaret/henstillingerne om at undgå unødig smittefare.

Repræsentantskabsmødet forventes herefter afholdt i april 2021, og bestyrelsen fortsætter så uændret indtil da.

Bestyrelsen håber på bred forståelse for beslutningen.

Nu genåbner endnu mere idræt og foreningsliv i Gladsaxe

Fase 3 af genåbningen af Danmark betyder også, at foreningslivet kan genåbne – under skyldig hensyntagen til en række nye coronaforholdsregler.


Kære kulturelle foreninger i Gladsaxe Kommune

Kære alle,

Som en del af fase 3 i genåbningen af Danmark åbnes der nu for indendørs idræts- og foreningsliv og alle lokaler, hvor der udøves idræts- og fritidsaktiviteter i Gladsaxe Kommune.

Genåbning af Idrætsanlæggene i Gladsaxe herunder Gladsaxe- og Bagsværd svømmehal

For alle indendørs idrætsaktiviteter, der finder sted i haller og lokaler, som hører under Idrætsanlæggene i Gladsaxe, vil der allerede fra i dag, kl. 15, være mulighed for at genoptage indendørs idrætsaktiviteter. Omkring Gladsaxe – og Bagsværd Svømmehal, så vil der fra i morgen, torsdag 11. juni, igen være mulighed for at foreninger og borgere kan komme i vandet.

Genåbning af Telefonfabrikken, skoler og foreningers egne huse/lokaler

Telefonfabrikken, er siden i mandags åbent for alle foreninger og borgere (se retningslinjerne længere nede på siden fra Telefonfabrikken). For foreninger er det også muligt at bruge egne lokaler ligesom skolerne nu er åbne. For brug af bookede lokaler på skolerne kontakter Gladsaxe Kommune og FIG efterfølgende jer for at høre om jeres behov for brug af gymnastiksale og boldhaller. Efterfølgende vil Gladsaxe Kommune undersøge muligheden for at imødekomme ønskerne. I skal derfor påregne lidt tid, fra I er blevet kontaktet, til at Gladsaxe Kommune kan bekræfte om I kan få imødekommet jeres ønske.

Booking og brug af lokalebookingsystemet

Hvis du skal bruge lokaler på skoler eller kulturhuse så send en mail til lokaler@gladsaxe.dk, der hurtigst muligt håndterer jeres forespørgsel. Booking af faciliteter på Idrætsanlægget i Gladsaxe, sker gennem gladsaxe.dk/booking.

Retningslinjer for genåbning

Med udgangspunkt i retningslinjerne fra Kulturministeriet har Gladsaxe Kommune udarbejdet vedlagte retningslinjer for genåbningen. Som det fremgår så er det vigtigt at I ikke deltager såfremt I er syge. Ligeledes har I foreningens bestyrelse ansvaret for, at medlemmerne overholder - og aktiviteten kan gennemføres indenfor - retningslinjerne fra Kulturministeriet, Sundhedsstyrelsen og de respektive specialforbund/organisationer.

Venlig hilsen

Søren Nabe-Nielsen

Afdelingsleder
Kultur, Fritid og Unge
Rådhus Allé 7
2860 Søborg

Telefon: 39 57 53 42
Mobil: 21 32 77 04
Mail: sornab@gladsaxe.dk

Du kan herunder downloade PDF-dokumenter med de seneste og opdaterede retningslinjer fra Kulturministeriet, Gladsaxe Kommune og Telefonfabrikken. 

KUM Indendørs idræt og foreninger - 7. juni 2020 - fælles retningslinjer

Download, læs og print Kulturministeriets nye notat (7/6-2020) om coronaretningslinjer for genåbning af klubber. Benyt dem til at udarbejde din klubs egne retningslinjer for medlemmer og frivillige.

Gladsaxe Kommunes nye retningslinjer for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv

Download Gladsaxe Kommunes nye retningslinjer (10/6-2020) for genåbning af indendørs idræts- og foreningsliv samt idræts- og fritidsfaciliteter - herunder tankesportsaktiviteter.

Retningslinjer for Telefonfabrikken

Download Telefonfabrikkens leder Betina Louise Kimergårds retningslinjer (10/6-2020) for genåbningen af Telefonfabrikken og dens lokaler og aktiviteter.

Nyt fra Kulturen i Gladsaxe

1) Initiativmidler 2019/20 – kr. 116.290.

a) Gladsaxe Spillemandslaugs arrangement i samarbejde med Gladsaxe Tangoforening.

Kom og lær at danse Tango planlagt til den 21/3-20. Foreløbig udsat til den 19/9-20 – Budget kr. 35.000.

b) Glad Dans, Gladsaxe Tangoforening og Dansefabrikkens planlagte Byrådet danser.

Var oprindelig planlagt til den 26/4. Foreløbig udsat til søndag den 13/9-2020 – Budget kr. 48.000. 

c) Alsang arrangeret af Kulturen, Ældresagen, Gladsaxe Folkekor samt Gladsaxe Kommune.

 • oprindelig planlagt til den 4/5. Foreløbig udsat på ubestemt tid – Budget kr. 25.000.
 • Budgetterede, men endnu ikke gennemførte arrangementer – beløbet ført videre – Budget kr. 108.000. (revision konstateret, at beløbet er til stede på Kulturens bankkonto).

d) Kulturen i Gladsaxe afholdt torsdag den 23/1 Nytårskur.

Borgmester, forvaltningsfolk samt kulturhusleder og foreningsfolk var indbudt. Der deltog tillige repræsentanter fra de 3 arrangementer for at fortælle om planlægningen. Mødet afholdt   Udgift  kr. 6.000.

Total budgetteret + afholdt udgift kr. 114.000.

2) Kursuspulje 2020 – kr. 37.000

 • Den årlige Kulturbus-studiebustur i august er udsat på ubestemt tid - Budget kr. 17.000.
 • Forårets Formandsinitiativmøde planlagt i maj 2020 udsat på ubestemt tid - Budget kr. 10.000.
 • Efterårets Formandsinitiativmøde planlagt 13/11-2020 er pt. ikke aflyst - Budget kr. 10.000.

3) Repræsentantskabsmøde planlagt og tilrettelagt den 3. april endnu ikke afholdt.

 • Forventes afholdt, når der igen åbnes for mødeaktiviteter på Telefonvej 8, Gladsaxe Kulturhus – TELEFONFABRIKKEN. Dato og tidspunkt vil blive meldt ud til den tid.                                   

Kulturens bestyrelse er forhåbningsfulde og håber at kunne gennemføre alle de planlagte arrangementer, når tiderne bliver normale, og der igen åbnes op for det for os alle nødvendige foreningsliv.

Vi ønsker alle en god sommer og pas godt på Jer selv – husk at overholde de pålagte regler.

Mange hilsner

Kulturen i Gladsaxe
På bestyrelsens vegne
Edel Trolle, kasserer

Repræsentantskabsmødet den 3. april udskydes


På grund af regeringens indgreb for at begrænse smitten med coronavirus har Kulturens bestyrelse besluttet at udskyde repræsentantskabsmødet, der skulle have fundet sted fredag den 3. april. Vi må alle passe på ikke at blive smittet eller selv at smitte andre. 

Mange andre klubsteder og foreninger i kommunen har allerede lukket ned for aktiviteterne. 

Kulturens bestyrelse vender tilbage med en ny dato for repræsentantskabsmødet engang i fremtiden, når krisen lysner. 

Med venlig hilsen

Kulturen i Gladsaxes bestyrelse

"Gladsaxe Loves Culture" fandt sted i Søborg den første lørdag i juni 2019. Foto: Kim Malmqvist.

Her er det Serafina Berger, der viser frem ved "Gladsaxe Loves Culture", der fandt sted lørdag den 1. juni 2019. Foto: Kim Malmqvist.

"Gladsaxe Loves Culture" er farvestrålende og med musik og sang. Foto: Kim Malmqvist.

Flere etniske foreninger deltog i "Gladsaxe Loves Culture". Foto: Kim Malmqvist.

De unge fik lejlighed til at synge ved "Gladsaxe Loves Culture". Foto: Kim Malmqvist.

Der er igen i år Gladsaxedag den 24. august: På Søborg Bridgeklubs stand tager fire personer et slag bridge. Foto: Kaj Bonne.

Maskotten for ishockey VM dukkede også op på Gladsaxedagen. Foto: Kim Malmqvist.

"Kulturen i Gladsaxe" var også til stede. Foto: Kim Malmqvist.

Afghansk Kulturforening var med på sidste års Gladsaxedag. Foto: Kim Malmqvist.

Børn på violin ved sidste års Gladsaxedag. Foto: Kim Malmqvist.

Kulturen i Gladsaxe er stedet hvor du finder din lokale forening

På Kulturens hjemmeside er samlet oplysninger om de kulturelle foreninger i Gladsaxe Kommune og om "Kulturen i Gladsaxe", der er en paraplyorganisation for foreningerne i kommunen.

Ingen andre steder finder du så mange oplysninger om foreninger i Gladsaxe Kommune. Her er det hele samlet med det formål at bidrage til, at borgerne i kommunen hurtigt og nemt kan søge oplysninger om det kulturelle foreningsliv. 

Ved du ikke hvilke foreninger, der findes for dig?

Du kan læse om, hvilke foreninger der findes i Gladsaxe Kommune her.

Kulturen i Gladsaxe har også sine egne arrangementer. Læs om dem her.

11 fik diplom for at have gennemført Gladsaxe Lederakademi i 2018. Foto: Kaj Bonne.