Repræsentantskabsmødet


"Kulturen i Gladsaxe" afholder årligt et repræsentantskabsmøde, hvor repræsentanter fra de tilknyttede foreninger har mulighed for at høre formandens og kassererens beretninger, vælge en ny bestyrelse og stemme om forslag.

CORONA AFLYSNING

Kulturens bestyrelse har besluttet at aflyse årets repræsentantskabsmøde den 8. oktober og det ligeledes berammede formandsmøde den 13. november og endelig nytårsmødet i 2021.

Aflysningerne besluttes pga. den meget usikre situation omkring coronasmitten. Bestyrelsen ønsker at leve op til ansvaret/ henstillingerne om at undgå unødig smittefare.

Repræsentantskabsmødet forventes herefter afholdt i april 2021, og bestyrelsen fortsætter så uændret indtil da.

Bestyrelsen håber på bred forståelse for beslutningen.

Der sendes dokumenter til mødet ud per e-mail til alle medlemsforeninger. 


I 2014 fandt repræsentantskabsmødet sted den 4. april. Du kan læse referatet af mødet
her.

I 2015 fandt repræsentantskabsmødet sted den 17. april. Du kan læse referatet af mødet her

I 2016 var der repræsentantskabsmøde den 1. april. Læs referatet derfra her

I 2017 afholdtes repræsentantskabsmødet den 6. april. Læs referatet derfra her

I 2018 var der repræsentantskabsmøde den 5. april. Læs referatet derfra her.

I 2019 var der repræsentantskabsmøde den 5. april. Læs referatet derfra her.

Del siden