Gladsaxe Lokalhistoriske Forening

Endnu en jubilerende kvartalsforening Gladsaxe Lokalhistoriske Forening 75 år

Den 20 oktober 1941 stiftedes Historisk Topografisk Selskab for Gladsaxe Kommune og kan således fejre 75 års fødselsdag i år, dog med nyt navn Gladsaxe Lokalhistoriske Forening.

De tidligere formænd kom alle fra den kommunale verden, enten fra rådhuset eller fra biblioteksvæsenet. Først da Arne Hermann blev valgt som formand i 2006, blev denne tradition brudt.

Helt fra starten har foreningen haft til mål at udbrede viden om kommunens fortid, hvilket skete ved at lave foredrag og i 1947 blev Gladsaxefilmen vist første gang. Foreningen udgav ligeledes bogværket Gladsaxe Bogen 1-3, som dog fik en omtumlet tilværelse. Bind et kom i 1947 og bind to først i 1971 og da havde den været undervejs i over 10 år. Tredje og sidste bind har årstallet 1991 som udgivelsesår, så man kan da godt sige, at de var lang tid undervejs. Bøgerne er stadig populære og de få der er tilbage bliver uddelt som gave i form af indmeldelse på Gladsaxedagen.

Den meget eftertragtede årbog, som alle medlemmer får udleveret hvert år, så dagens lys i 1968 og der findes stadig mange eksemplarer på vort lager. Oplagstallene kunne nok have været lidt lavere. Medlemstallet var i 1943 oppe på 126 og var i 1955 steget til 165 personer.

Da foreningen i 2007 skiftede navn til det nuværende mere mundrette, var medlemstal-

let omkring 75 personer. En ny og aktiv bestyrelse gik i gang med nye initiativer og medlemstallet steg hurtig med 50-70 om året og ligger nu på omkring 650 personer.

Det viste sig, at der i Byarkivet lå en del film som Jørgen Olsen fik gjort klar til at blive udgivet

på DVD og der er siden 2008 udgivet ca 900 eksemplarer af i alt 13 DVDer. De bliver vist på en filmaftenen i Bibliografen i Bagsværd, hvor biografsalen hurtig fyldes op.

Foreningen har også været medudgiver af to bøger. Den ene er Gladsaxe Håndværker Forenings 100 års jubilæum i 2013 og samme år udgav foreningen i samarbejde med Socialdemokraterne bogen ”Med socialdemokratiske sognerådsformænd og borgmestre gennem 100 år”.

Ved foreningens 70 års fødselsdag i 2011 blev ”Gladsaxehistorier – en billedkavalkade” udleveret gratis til medlemmerne.

For 5 år siden måtte foreningen genoptrykke bogen ”Da vi var bønder”, der beskriver alle de

gårde og gartnerier der har været i kommunen.

De sidste mange år har foreningen foretaget udflugter til virksomheder i kommunen, og i

flæng kan nævnes Dyrup, Ferrosan, Alfa Laval, Bronzestøberiet, Jernpladsen, Center for Døve samt mange flere. En tradition, som fortsætter.

Der er også et fint samarbejde med Gladsaxe Hovedbibliotek, der i godt makkerskab afholder

foredrag på hovedbiblioteket om emner, der knytter sig til kommunen.

I anledning af fødselsdagen afholdes der reception for medlemmerne i Kildegårdens festsal.

Her vil de fremmødte få overrakt den nye jubilæumsbog. Det sker torsdag den 20. oktober og selve jubilæumsfesten finder sted dagen efter på Telefonfabrikken.

Bestyrelsen ser lyst på fremtiden og interessen for lokalhistorie har aldrig været større. Om de

nuværende bestyrelsesmedlemmer kommer med til 100 års festen er nok tvivlsom, men så er der til den tid forhåbentlig andre der fører foreningen videre.

Arne Fogt, formand

Billeder fra 70 års jubilæet i 2011 afholdt i Telefonfabrikken.

Del siden